top of page

Telefon orqali ingliz tili

Servis USSD-interfeys orqali quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi:


*7300*2*1# - obuna
*7300*2*2# - navbatdagi so’zni/ifodani/qoidani so’rash 
*7300*2*9# - obunani o’chirish
*7300*9*1# - rus tilidagi servisni tanlash
*7300*9*2# - o’zbek tilidagi servisni tanlash

Servis SMS orqali 7300 raqamiga quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi: 
e start - servisga obuna bo’lish
e next - davom ettirish uchun so’rov yuborish
e stop - obunani o’chirish

Servis qiymati – kontent bilan har bir SMS uchun 485 so’m

© 2019 DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS (ISTD) LTD.

bottom of page