top of page

Bilimdon

 

Servis USSD-interfeys orqali quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi:


*7400*2*1# - obuna 
*7400*2*2# - navbatdagi so’zni so’rash
*7400*2*9# - obunani o’chirish
*7400*9*1# - rus tilidagi servisni tanlash
*7400*9*2# - o’zbek tilidagi servisni tanlash

Servis SMS orqali 7400 raqamiga quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi: 
e start - servisga obuna bo’lish
e next - navbatdagi so’zni so’rash
e stop - Obunani o’chirish

Servis qiymati – kontent bilan har bir SMS uchun 485 so’m 

© 2019 DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS (ISTD) LTD.

bottom of page