top of page

IQ - test

Servis USSD-interfeys orqali quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi:


*7100*2*1# - obuna
*7100*2*2# - test o’tkazishni davom ettirish
*7100*2*3# - test o’tkazishni qaytadan boshlash
*7100*2*4# - yakuniy natijalarni bilish
*7100*2*9# - obunani o’chirish
*7100*9*1# - rus tilidagi servisni tanlash
*7100*9*2# - o’zbek tilidagi servisni tanlash

Servis SMS orqali 7100 raqamiga quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi: 
q start - Servisga obuna bo’lish
q continue – Test davomiga so’rov yuborish (navbatdagi savol)
q new – Testni qaytadan boshlash
q rate – Yakuniy natijalar
q {1,2,3,4} – Savolga javob variantlari
q stop - Servis obunasini o’chirish
Servis qiymati – kuniga 485 so’m.

© 2019 DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS (ISTD) LTD.

bottom of page