top of page

Birinchi yordam

Servis USSD-interfeys orqali quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi:


*7200*1*1# - obuna
*7200*1*2# - navbatdagi birinchi yordam qoidasiga/savolga ega bo’lish
*7200*1*9# - obunani o’chirish
*7200*9*1# - rus tilidagi servisni tanlash
*7200*9*2# - o’zbek tilidagi servisni tanlash

Servis SMS orqali 7200 raqamiga quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi: 
m start - Servisga obuna bo’lish
m next - davom ettirish uchun so’rov yuborish
m stop - obunani o’chirish

Servis qiymati – kontent bilan har bir SMS uchun 485 so’m

© 2019 DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS (ISTD) LTD.

bottom of page