top of page

Yo’l xarakati qoidalari

Servis USSD-interfeys orqali quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi:


*7200*2*1# - obuna
*7200*2*2# - navbatdagi yo’l xarakati qoidasiga/savolga ega bo’lish 
*7200*2*9# - obunani o’chirish
*7200*9*1# - rus tilidagi servisni tanlash
*7200*9*2# - o’zbek tilidagi servisni tanlash

Servis SMS orqali 7200 raqamiga quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi: 
p start - servisga obuna bo’lish
p next - davom ettirish uchun so’rov yuborish
p stop - obunani o’chirish
Servis qiymati – kontent bilan har bir SMS uchun 485 so’m

© 2019 DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS (ISTD) LTD.

bottom of page