top of page

Telefon orqali rus tili

Servis USSD-interfeys orqali quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi:
*7300*1*1# - obuna
*7300*1*2# - navbatdagi so’zni/ifodani/qoidani so’rash
*7300*1*9# - obunani o’chirish
*7300*9*1# - rus tilidagi servisni tanlash
*7300*9*2# - o’zbek tilidagi servisni tanlash

Servis SMS orqali 7300 raqamiga quyidagi buyruqlar yordamida boshqariladi: 
r start - servisga obuna bo’lish
r next - davom ettirish uchun so’rov yuborish
r stop - obunani o’chirish

Servis qiymati – kontent bilan har bir SMS uchun 485 so’m

© 2019 DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS (ISTD) LTD.

bottom of page